Afasic Cymru Welsh language downloads for support of children who have problems talking and understanding
FERSIWN CYMRAEG – CEFNOGI PLANT SYDD AG ALlICh
A yw eich mab neu eich merch yn cael problemau wrth siarad neu ddeall yr hyn rydych chi’n ei ddweud? A oes arnyn nhw angen help ychwanegol i ddysgu medrau datblygu iaith a lleferydd? Mae’r lawrlwythiadau Cymraeg Afasic Cymru hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac awgrymiadau ymarferol i helpu eich plentyn i siarad, gwrando a chanolbwyntio.

Cynghorion Cyfleus

Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifainc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Nodi anhawster/nam posibl Pryd y dylech bryderu (892.4 KiB, 371 hits)

Gwella sgiliau gwneud synau (844.1 KiB, 370 hits)

Defnyddio geririau (878.6 KiB, 422 hits)

Gwella sgiliau echddygol gwael (922.5 KiB, 456 hits)

Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith (837.3 KiB, 429 hits)

Cymorth Gartref

Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau.

Defnyddio geiriau a siarad (121.0 KiB, 443 hits)

Deall iaith (130.8 KiB, 441 hits)

Cael gwared ar ddymiau (107.9 KiB, 441 hits)

Canolbwyntioa gwrando (113.0 KiB, 458 hits)

Cyn geiriau (121.8 KiB, 437 hits)

Lleferydd anwastad (94.8 KiB, 453 hits)

Chwarae (130.1 KiB, 447 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol gynradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Gwrando (250.9 KiB, 454 hits)

Rhoi geiriau gydai gilydd (312.9 KiB, 501 hits)

Lleferydd (273.9 KiB, 629 hits)

Deall (362.9 KiB, 581 hits)

Geirfa (242.6 KiB, 688 hits)

Siarad herciog (292.4 KiB, 600 hits)

Rhyngweithio a phobl eraill (249.9 KiB, 571 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol uwchradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa (314.7 KiB, 573 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau (346.2 KiB, 577 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill (411.0 KiB, 566 hits)