Afasic Cymru Welsh language downloads for support of children who have problems talking and understanding
FERSIWN CYMRAEG – CEFNOGI PLANT SYDD AG ALlICh
A yw eich mab neu eich merch yn cael problemau wrth siarad neu ddeall yr hyn rydych chi’n ei ddweud? A oes arnyn nhw angen help ychwanegol i ddysgu medrau datblygu iaith a lleferydd? Mae’r lawrlwythiadau Cymraeg Afasic Cymru hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac awgrymiadau ymarferol i helpu eich plentyn i siarad, gwrando a chanolbwyntio.

Cynghorion Cyfleus

Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifainc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Nodi anhawster/nam posibl Pryd y dylech bryderu (892.4 KiB, 288 hits)

Gwella sgiliau gwneud synau (844.1 KiB, 300 hits)

Defnyddio geririau (878.6 KiB, 354 hits)

Gwella sgiliau echddygol gwael (922.5 KiB, 376 hits)

Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith (837.3 KiB, 357 hits)

Cymorth Gartref

Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau.

Defnyddio geiriau a siarad (121.0 KiB, 368 hits)

Deall iaith (130.8 KiB, 371 hits)

Cael gwared ar ddymiau (107.9 KiB, 374 hits)

Canolbwyntioa gwrando (113.0 KiB, 380 hits)

Cyn geiriau (121.8 KiB, 370 hits)

Lleferydd anwastad (94.8 KiB, 366 hits)

Chwarae (130.1 KiB, 371 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol gynradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Gwrando (250.9 KiB, 378 hits)

Rhoi geiriau gydai gilydd (312.9 KiB, 427 hits)

Lleferydd (273.9 KiB, 532 hits)

Deall (362.9 KiB, 511 hits)

Geirfa (242.6 KiB, 550 hits)

Siarad herciog (292.4 KiB, 520 hits)

Rhyngweithio a phobl eraill (249.9 KiB, 502 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol uwchradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa (314.7 KiB, 501 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau (346.2 KiB, 504 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill (411.0 KiB, 503 hits)