Afasic Cymru Welsh language downloads for support of children who have problems talking and understanding
FERSIWN CYMRAEG – CEFNOGI PLANT SYDD AG ALlICh
A yw eich mab neu eich merch yn cael problemau wrth siarad neu ddeall yr hyn rydych chi’n ei ddweud? A oes arnyn nhw angen help ychwanegol i ddysgu medrau datblygu iaith a lleferydd? Mae’r lawrlwythiadau Cymraeg Afasic Cymru hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac awgrymiadau ymarferol i helpu eich plentyn i siarad, gwrando a chanolbwyntio.

Cynghorion Cyfleus

Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifainc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Nodi anhawster/nam posibl Pryd y dylech bryderu (892.4 KiB, 153 hits)

Gwella sgiliau gwneud synau (844.1 KiB, 165 hits)

Defnyddio geririau (878.6 KiB, 214 hits)

Gwella sgiliau echddygol gwael (922.5 KiB, 238 hits)

Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith (837.3 KiB, 213 hits)

Cymorth Gartref

Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau.

Defnyddio geiriau a siarad (121.0 KiB, 224 hits)

Deall iaith (130.8 KiB, 232 hits)

Cael gwared ar ddymiau (107.9 KiB, 230 hits)

Canolbwyntioa gwrando (113.0 KiB, 232 hits)

Cyn geiriau (121.8 KiB, 238 hits)

Lleferydd anwastad (94.8 KiB, 221 hits)

Chwarae (130.1 KiB, 235 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol gynradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Gwrando (250.9 KiB, 233 hits)

Rhoi geiriau gydai gilydd (312.9 KiB, 277 hits)

Lleferydd (273.9 KiB, 368 hits)

Deall (362.9 KiB, 366 hits)

Geirfa (242.6 KiB, 374 hits)

Siarad herciog (292.4 KiB, 370 hits)

Rhyngweithio a phobl eraill (249.9 KiB, 365 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol uwchradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa (314.7 KiB, 362 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau (346.2 KiB, 361 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill (411.0 KiB, 367 hits)