Afasic Cymru Welsh language downloads for support of children who have problems talking and understanding
FERSIWN CYMRAEG – CEFNOGI PLANT SYDD AG ALlICh
A yw eich mab neu eich merch yn cael problemau wrth siarad neu ddeall yr hyn rydych chi’n ei ddweud? A oes arnyn nhw angen help ychwanegol i ddysgu medrau datblygu iaith a lleferydd? Mae’r lawrlwythiadau Cymraeg Afasic Cymru hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac awgrymiadau ymarferol i helpu eich plentyn i siarad, gwrando a chanolbwyntio.

Cynghorion Cyfleus

Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifainc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Nodi anhawster/nam posibl Pryd y dylech bryderu (892.4 KiB, 822 hits)

Gwella sgiliau gwneud synau (844.1 KiB, 795 hits)

Defnyddio geririau (878.6 KiB, 844 hits)

Gwella sgiliau echddygol gwael (922.5 KiB, 944 hits)

Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith (837.3 KiB, 846 hits)

Cymorth Gartref

Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau.

Defnyddio geiriau a siarad (121.0 KiB, 868 hits)

Deall iaith (130.8 KiB, 871 hits)

Cael gwared ar ddymiau (107.9 KiB, 884 hits)

Canolbwyntioa gwrando (113.0 KiB, 919 hits)

Cyn geiriau (121.8 KiB, 934 hits)

Lleferydd anwastad (94.8 KiB, 856 hits)

Chwarae (130.1 KiB, 905 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol gynradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Gwrando (250.9 KiB, 881 hits)

Rhoi geiriau gydai gilydd (312.9 KiB, 980 hits)

Lleferydd (273.9 KiB, 1,095 hits)

Deall (362.9 KiB, 1,035 hits)

Geirfa (242.6 KiB, 1,342 hits)

Siarad herciog (292.4 KiB, 1,077 hits)

Rhyngweithio a phobl eraill (249.9 KiB, 1,021 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol uwchradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa (314.7 KiB, 1,040 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau (346.2 KiB, 1,035 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill (411.0 KiB, 1,031 hits)