Afasic Cymru Welsh language downloads for support of children who have problems talking and understanding
FERSIWN CYMRAEG – CEFNOGI PLANT SYDD AG ALlICh
A yw eich mab neu eich merch yn cael problemau wrth siarad neu ddeall yr hyn rydych chi’n ei ddweud? A oes arnyn nhw angen help ychwanegol i ddysgu medrau datblygu iaith a lleferydd? Mae’r lawrlwythiadau Cymraeg Afasic Cymru hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac awgrymiadau ymarferol i helpu eich plentyn i siarad, gwrando a chanolbwyntio.

Cynghorion Cyfleus

Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifainc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Nodi anhawster/nam posibl Pryd y dylech bryderu (892.4 KiB, 35 hits)

Gwella sgiliau gwneud synau (844.1 KiB, 39 hits)

Defnyddio geririau (878.6 KiB, 88 hits)

Gwella sgiliau echddygol gwael (922.5 KiB, 93 hits)

Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith (837.3 KiB, 95 hits)

Cymorth Gartref

Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau.

Defnyddio geiriau a siarad (121.0 KiB, 97 hits)

Deall iaith (130.8 KiB, 109 hits)

Cael gwared ar ddymiau (107.9 KiB, 109 hits)

Canolbwyntioa gwrando (113.0 KiB, 108 hits)

Cyn geiriau (121.8 KiB, 109 hits)

Lleferydd anwastad (94.8 KiB, 103 hits)

Chwarae (130.1 KiB, 108 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol gynradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Gwrando (250.9 KiB, 111 hits)

Rhoi geiriau gydai gilydd (312.9 KiB, 116 hits)

Lleferydd (273.9 KiB, 237 hits)

Deall (362.9 KiB, 244 hits)

Geirfa (242.6 KiB, 239 hits)

Siarad herciog (292.4 KiB, 235 hits)

Rhyngweithio a phobl eraill (249.9 KiB, 234 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol uwchradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa (314.7 KiB, 244 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau (346.2 KiB, 239 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill (411.0 KiB, 241 hits)