Afasic Cymru Welsh language downloads for support of children who have problems talking and understanding
FERSIWN CYMRAEG – CEFNOGI PLANT SYDD AG ALlICh
A yw eich mab neu eich merch yn cael problemau wrth siarad neu ddeall yr hyn rydych chi’n ei ddweud? A oes arnyn nhw angen help ychwanegol i ddysgu medrau datblygu iaith a lleferydd? Mae’r lawrlwythiadau Cymraeg Afasic Cymru hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac awgrymiadau ymarferol i helpu eich plentyn i siarad, gwrando a chanolbwyntio.

Cynghorion Cyfleus

Cyfres o ganllawiau hawdd a chyflym – gydag awgrymiadau a chyngor ymarferol – i helpu plant a phobl ifainc sydd ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Nodi anhawster/nam posibl Pryd y dylech bryderu (892.4 KiB, 521 hits)

Gwella sgiliau gwneud synau (844.1 KiB, 534 hits)

Defnyddio geririau (878.6 KiB, 619 hits)

Gwella sgiliau echddygol gwael (922.5 KiB, 620 hits)

Sgiliau eraill sy'n gysylltiedig ag iaith (837.3 KiB, 593 hits)

Cymorth Gartref

Mae’r taflenni gwybodaeth ‘cymorth gartref’ hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni sydd â phlant bach. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol defnyddiol gyda gemau a gweithgareddau i helpu plant ddatblygu iaith a medrau.

Defnyddio geiriau a siarad (121.0 KiB, 618 hits)

Deall iaith (130.8 KiB, 636 hits)

Cael gwared ar ddymiau (107.9 KiB, 628 hits)

Canolbwyntioa gwrando (113.0 KiB, 640 hits)

Cyn geiriau (121.8 KiB, 606 hits)

Lleferydd anwastad (94.8 KiB, 628 hits)

Chwarae (130.1 KiB, 617 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol gynradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol gynradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Gwrando (250.9 KiB, 641 hits)

Rhoi geiriau gydai gilydd (312.9 KiB, 682 hits)

Lleferydd (273.9 KiB, 820 hits)

Deall (362.9 KiB, 756 hits)

Geirfa (242.6 KiB, 1,021 hits)

Siarad herciog (292.4 KiB, 790 hits)

Rhyngweithio a phobl eraill (249.9 KiB, 732 hits)

Helpu eich plentyn oed ysgol uwchradd

Mae’r taflenni gwybodaeth hyn wedi’u bwriadu ar gyfer rhieni a gofalwyr plant oed ysgol uwchradd. Maent yn cynnwys cyngor ymarferol gyda syniadau ar gyfer gemau a gweithgareddau i helpu plant ymarfer a datblygu eu medrau mewn ffordd llawn hwyl.

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ddatblygu ei eirfa (314.7 KiB, 741 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i egluro ac adrodd storiau (346.2 KiB, 754 hits)

Helpu eich plentyn oedran ysgol uwchradd i ryngweithio ag eraill (411.0 KiB, 735 hits)